Witaj nieznajomy
Koszyk:
0 produktów - 0,00 zł
Produkt
Ilość
Cena
 
 
   
Wyszukaj   w 
Aktualności
Regulamin konkursu „Ulubiony makijaż na wiosnę” 27-02-2017 Regulamin konkursu „Ulubiony makijaż na wiosnę”

 

REGULAMIN KONKURSU „Ulubiony makijaż na wiosnę”


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ulubiony makijaż na wiosnę”.

2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.

4. Organizatorem Konkursu jest "Galaktyka" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Żeligowskiego 35/37, 90-644 Łódź. Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieście,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37 Łódź nr KRS: 0000126597 nr NIP: 726-000-43-75 Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest Galaktyka sp. z o.o.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Instagramowym: https://www.instagram.com/galaktyka_wydawnictwo/

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie  01 marca – 06 marca 2017 roku (do godziny 23:59:59) według czasu lokalnego (Polska).

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 b) nie jest pracownikiem Galaktyka sp. z o.o.

 c) nie jest członkiem rodziny pracownika Galaktyka sp. z o.o.

 d) ukończyła 18 rok życia. Osoba która ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 18 lat, może wziąć udział w Konkursie za zgodą opiekunów prawnych;

 e) osoba posiadające aktywne konto na portalu Instagram;

 f) osoba, zamieszkała na terenie Polski.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3

NAGRODY I ZDJĘCIA

1. Nagrodą w Konkursie są: trzy równorzędne zestawy produktów Bobbi Brown (żelowy czarny eyeliner + pędzelek do kresek).

3 x 3g gel eyeliner czarny (Black Ink 1)o wartości 110 zł każdy.

3 x pędzelek do kresek drewniany o wartości 125 zł każdy.

2. W ramach Konkursu Uczestnicy muszą umieścić na swoim profilu na Instagramie zdjęcie pokazujące wiosenny makijaż. W opisie zdjęcia powinien się znaleźć opis makijażu przedstawionego na zdjęciu oraz uzasadnienie dlaczego jest to ulubiony makijaż wiosenny Uczestnika. Zdjęcie musi posiadać hasztag #konkursgalaktyka i być oznaczone profilem instagramowym Wydawnictwa Galaktyka (galaktyka_wydawnictwo).

Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze zdjęcia.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową składającą się z dwóch pracowników Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres marketing@galaktyka.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Galaktyka sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Galaktyka sp. z o.o.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.

9. Dołączając do Konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

10. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom prawa.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie internetowej www.galaktyka.com.pl

 

proszę czekać
 
Wyniki sondy: 
 
Zapytaj eksperta
 
 
Wypełnij formularz, aby zadać pytanie naszemu ekspertowi.
Imię i nazwisko
*
Firma
 
E-mail
*
Telefon
 
Temat pytania
*
Treść pytania
*
 
 
 
 
* - pola obowiązkowe
Newsletter
 
 
Wpisz swój adres e-mail oraz zaznacz tematy, które Cię interesują. Od tej pory będziesz na bieżąco informowany o nowościach, zapowiedziach i wydarzeniach z wybranego działu.
Twój e-mail
 
 
 
 
Oceń tę książkę
 
 
Oceń książkę:
1 2 3 4 5
Wpisz swoją opinię:
*
 
 
 
 
* - pola obowiązkowe
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.