Bill Burnett

BILL BURNETT jest kierownikiem programu Stanford Design i współzałożycielem Life Design Lab, a także
byłym głównym menedżerem linii produktów PowerBook w firmie Apple oraz prezesem firmy projektowo-
konsultingowej.