Dane firmy

"Galaktyka" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
ul. Żeligowskiego 35/37, 90-644 Łódź

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi
- Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37, Łódź

nr KRS: 0000126597
nr NIP: 726-000-43-75
nr REGON: 470652550
nr księgi GIODO: 160380, 160381

Kapitał zakładowy, w całości opłacony: 50 000 zł.

Nr rachunku bankowego:
mBank S.A. 03 1140 1108 0000 2774 1100 1023

42 639 50 18
sekretariat@galaktyka.com.pl