Kody rabatowe

  • Kody rabatowe nie łączą się ze sobą.
  • Kody rabatowe jednorazowe nie obejmują książek weterynaryjnych, wyprzedaży końcówek nakładów i książek innych wydawnictw (chyba że promocja dopuszcza taką możliwość).
  • Z kodu rabatowego można skorzystać tylko raz (chyba że regulamin promocji, z której skorzystał użytkownik, stanowi inaczej).
  • Kod rabatowy ma określoną datę ważności i po jej upływie kod jest nieważny.
  • Kod rabatowy dezaktywuje się w momencie wpisania go do zamówienia i nie ma możliwości ponownej jego aktywacji (chyba że regulamin promocji, z której skorzystał użytkownik, stanowi inaczej).
  • Klient może sprawdzić, czy jego kod rabatowy został uwzględniony w zamówieniu. Informacja jest dostępna po zalogowaniu na stronie www.galaktyka.com.pl w szczegółach zamówienia.

KODY MEDICOVER