Dave Evans

DAVE EVANS jest współzałożycielem Life Design Lab, wykładowcą w programie Stanford Design,  konsultantem ds. zarządzania i byłym współzałożycielem firmy Electronic Arts.