Kris Verburgh

Swoją pierwszą książkę KRIS VERBURGH napisał w wieku 16 lat. Zanim skończył 25, wydał już 3 książki naukowe i opracował nowy model odżywiania, nastawiony na spowolnienie procesu starzenia i zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby związane z wiekiem. Za te osiągnięcia został uhonorowany w Holandii tytułem Człowieka Roku. W wieku 28 lat stworzył nową dziedzinę nauki – nutrigerontologię. Artykuł, w którym wprowadził tę nową dyscyplinę, został opublikowany w cenionym magazynie naukowym „Aging Cell”. Najnowsza książka Verburgha, Klepsydra żywienia, znalazła się na liście bestsellerów i została przetłumaczona na 9 języków. W samej tylko Holandii sprzedano ponad 250 tysięcy egzemplarzy w ciągu 12 miesięcy. Jako lekarz i naukowiec Kris Verburgh jest zainteresowany tematyką starzenia się, profilaktyką oraz przyszłością współczesnej medycyny i biotechnologii. Uczestniczy również w wielu dyskusjach medialnych z tego zakresu oraz prowadzi szereg wykładów tematycznych.