Martin J. Blaser

Doktor Martin J. Blaser od ponad 30 lat zajmuje się wpływem bakterii na zdrowie i choroby człowieka. Jest dyrektorem Human Microbiome Program na Uniwersytecie Nowojorskim, dyrektorem tamtejszego wydziału medycyny i prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych (Infectious Diseases Society of America).