Mikkel Becker

Mikkel Becker jest certyfikowaną konsultantką behawioralną ze specjalnością zachowania psów (CBCC-KA), certyfikowaną instruktorką szkolenia psów (CPDT-KA) i certyfikowaną konsultantką zachowań psów (CDBC), akredytowaną przez organizację IAABC. Specjalizuje się w szkoleniu przy użyciu nagród, a szczególnie w zapobieganiu problemom lękowym i ich terapii, budując u swoich pacjentów spokój i zaufanie oraz usprawniając komunikację z opiekunem.