Richard Askwith

Richard Askwith jest zastępcą redaktora naczelnego „The Independent”. Stopy w chmurach to jego pierwsza książka. Mieszka w hrabstwie Northamptonshire.