Sam Harris

Sam Harris jest autorem bestsellerów Przebudzenie, Koniec wiary, Pejzaż moralny, Letter to a Christian Nation, Free Will oraz Lying. W 2005 roku jego książka Koniec wiary zdobyła nagrodę PEN Clubu w kategorii literatury faktu. W swoich tekstach i wystąpieniach Harris porusza szeroki zakres tematów – mówi o neuronauce, filozofii moralnej, religii, duchowości, przemocy, zdolności rozumowania – ale jego  zainteresowania skupiają się przede wszystkim na tym, w jaki sposób rosnące zrozumienie samych siebie i otaczającego nas świata zmienia nasze poczucie tego, jak powinniśmy żyć.
Książki Harrisa przetłumaczono na ponad dwadzieścia języków. Jego artykuły ukazują się w „The New York Times”, „The Los Angeles Times”, „The Economist”, „The Times”, „The Boston Globe”, „The Atlantic”, „The Annals of Neurology” i w wielu innych periodykach.
Harris jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Project Reason, organizacji non profit zajmującej się rozpowszechnianiem wiedzy naukowej i wartości świeckich. Harris ukończył filozofię na Uniwersytecie Stanforda i uzyskał doktorat z neuronauki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.