Wiesława Stopińska

Wiesława Stopińska jest doktorem nauk medycznych, lekarzem rodzinnym i pediatrą, dyplomowanym homeopatą i akupunkturzystą. Od wielu lat propaguje i stosuje w praktyce lekarskiej, obok akademickich metod diagnozowania i leczenia, także te naturalne. Autorka pierwszej w Polsce pracy doktorskiej ukazującej wyniki praktycznego wykorzystania naturalnych metod w leczeniu nawracających infekcji dróg oddechowych u dzieci oraz wieloletni współpracownik Centrum Medycyny i Psychoterapii w Katowicach. Wiesława Stopińska dokształcała się w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie na kursie TMCh prowadzonym przez Claude’a Diolosy.