Choroby przewlekłe psów i kotów

data wydania: 04 kwietnia 2019
dane szczegółowe: ZOBACZ WIĘCEJ
cena detaliczna:
190,00 zł
Kup, a uzyskasz dostęp do SUPER PROMOCJI
Produkt dostępnY

OPIS KSIĄŻki:

Lekarze weterynarii dużo częściej spotykają się z chorobami przewlekłymi niż ze stanami nagłymi. Z tego względu podręcznik Choroby przewlekłe psów i kotów należy uznać za bardzo potrzebny wszystkim, którzy zajmują się leczeniem psów i kotów.

Omówiono w nim najczęściej spotykane jednostki chorobowe. W opisie każdej z nich uwzględniono charakterystykę choroby, diagnostykę różnicową, niezbędne badania oraz możliwe opcje terapeutyczne. W czasie opieki nad nieuleczalnie chorymi pacjentami celem postępowania lekarskiego powinna być poprawa jakości życia zwierzęcia oraz uważna kontrola jego stanu, aby nie narażać go na nieakceptowalny ból i cierpienie.

W prezentowanej książce przedstawiono także sposoby umiejętnego komunikowania się z klientami, tak, aby przekonali się oni do wiedzy, profesjonalizmu i wrażliwości lekarza. Są to naprawdę unikalne informacje, jakich nie spotkałem w żadnym innym podręczniku dla klinicystów weterynaryjnych.

Powyższe zagadnienia oraz znaczenie relacji pomiędzy lekarzem a właścicielem chorego psa czy kota przedstawiono w sposób szczegółowy i wyczerpujący, co jest wyjątkową wartością tego podręcznika.
prof. Antoni Schollenberger
 

Dzięki tej książce poznasz:

 • charakterystykę specyficznych chorób przewlekłych, rozpoznania różnicowe oraz metody leczenia i opieki długoterminowej,
 • wpływ chorób przewlekłych na jakość życia pacjenta i jego właściciela,
 • zagadnienia związane z opieką hospicyjną oraz naturalną śmiercią zwierząt i eutanazją.

fragment książki:

pobierz FRAgment pdf

spis treści:

 • Współautorzy xiii
 • Przedmowa xv
 • Podziękowania xvii
 •  
 • Część 1
 • KOMUNIKACJA I OPIEKA
 • Współautorzy xiii
 • Przedmowa xv
 • Podziękowania xvii
 •  
 • Część 1
 • KOMUNIKACJA I OPIEKA
 • Rozdział 1
 • Komunikowanie się i opieka w chorobach przewlekłych 3
 • Wstęp 3
 • Przegląd poglądów 3
 • Wpływ choroby przewlekłej na jakość życia pacjenta i jego opiekuna 4
 • Część 1: Poznaj siebie i stwórz zestaw do wspólnego
 • podejmowania decyzji, aktywnego słuchania i opieki 9
 • Część 2: Komunikacja słowna 10
 • Część 3: Komunikacja niewerbalna 13
 • Bibliografia 17
 •  
 • Część 2
 • OBJAWY KLINICZNE CHORÓB PRZEWLEKŁYCH
 • Rozdział 2
 • Świąd, atopowe zapalenie skóry
 • i ropne zapalenie skóry 21
 • Wstęp 21
 • Rozpoznanie 22
 • Postępowanie 27
 • Jakość życia pacjenta i opiekuna 32
 • Bibliografia 32
 • Rozdział 3
 • Leczenie zaburzeń układu ruchu: opieka zintegrowana
 • (zaburzenia ruchu na tle ortopedycznym i neurologicznym) 33
 • Wstęp 33
 • Rozpoznanie 33
 • Leczenie 39
 • Jakość życia pacjenta 53
 • Decyzja o eutanazji 53
 • Bibliografia 54
 • Rozdział 4
 • Przewlekłe choroby gałek ocznych
 • oraz ich narządów dodatkowych 57
 • Wstęp 57
 • Choroby narządów dodatkowych gałek ocznych 57
 • Choroby powierzchni zewnętrznej gałek ocznych 59
 • Choroby rogówki 65
 • Choroby wewnątrzgałkowe 69
 • Choroby błony naczyniowej 75
 • Zmiany soczewkowe 78
 • Choroby tylnego odcinka gałki ocznej 81
 • Utrata widzenia 82
 • Bibliografia 83
 • Rozdział 5
 • Choroby serca 87
 • Wstęp 87
 • Leczenie ostrej niewydolności serca 88
 • Leczenie przewlekłej niewydolności serca 90
 • Choroby serca 91
 • Bibliografia 125
 • Rozdział 6
 • Zespół zaburzeń poznawczych psów 127
 • Wstęp 127
 • Rozpoznanie 127
 • Leczenie 129
 • Koniec życia 131
 • Bibliografia 131
 • Rozdział 7
 • Zespoły przedsionkowe 133
 • Wstęp 133
 • Rozpoznanie 133
 • Leczenie 135
 • Decyzja o eutanazji 136
 • Bibliografia 136
 • Rozdział 8
 • Drgawki 137
 • Wstęp 137
 • Rozpoznanie 137
 • Leczenie 138
 • Jakość życia 142
 • Bibliografia 142
 • Rozdział 9
 • Nadczynność tarczycy u kotów 143
 • Wstęp 143
 • Rozpoznanie 143
 • Leczenie 143
 • Czynność nerek i nadczynność tarczycy 146
 • Jatrogenna niedoczynność tarczycy 147
 • Bibliografia 147
 • Rozdział 10
 • Niedoczynność kory nadnerczy 149
 • Wstęp 149
 • Obraz choroby i rozpoznanie 149
 • Leczenie 150
 • Jakość życia 152
 • Bibliografia 152
 • Literatura zalecana 152
 • Rozdział 11
 • Niedoczynność tarczycy u psów 153
 • Wstęp 153
 • Rozpoznanie 153
 • Główne czynniki wpływające
 • na wyniki testów czynności tarczycy 153
 • Leczenie 154
 • Jakość życia 156
 • Bibliografia 156
 • Rozdział 12
 • Nadczynność kory nadnerczy
 • u psów i kotów 157
 • Wstęp 157
 • Leczenie 157
 • Jakość życia 161
 • Bibliografia 161
 • Rozdział 13
 • Cukrzyca (diabetes mellitus) 163
 • Wstęp 163
 • Rozpoznanie 163
 • Leczenie 163
 • Monitorowanie pacjenta 164
 • Remisja choroby 165
 • Jakość życia 166
 • Bibliografia 166
 • Rozdział 14
 • Przewlekłe zapalenie trzustki 167
 • Wstęp 167
 • Rozpoznanie 167
 • Leczenie 169
 • Jakość życia i decyzja o eutanazji 171
 • Bibliografia 171
 • Rozdział 15
 • Przełyk olbrzymi i zaburzenia motoryki przełyku 173
 • Wstęp 173
 • Rozpoznanie 173
 • Leczenie 174
 • Jakość życia 175
 • Bibliografia 177
 • Rozdział 16
 • Przewlekłe zapalenie żołądka 179
 • Wstęp 179
 • Rozpoznanie 180
 • Leczenie 181
 • Jakość życia 182
 • Bibliografia 183
 • Rozdział 17
 • Wrzodziejące zapalenie okrężnicy 185
 • Wstęp 185
 • Rozpoznanie 185
 • Leczenie 186
 • Jakość życia 187
 • Bibliografia 187
 • Rozdział 18
 • Okrężnica olbrzymia 189
 • Wstęp 189
 • Rozpoznanie 189
 • Leczenie 190
 • Jakość życia 192
 • Bibliografia 193
 • Rozdział 19
 • Choroba zapalna jelit 195
 • Wstęp 195
 • Rozpoznanie 195
 • Leczenie 196
 • Jakość życia pacjenta i opiekuna zwierzęcia 197
 • Bibliografia 198
 • Rozdział 20
 • Eneteropatie białkogubne 199
 • Wstęp 199
 • Rozpoznanie 199
 • Leczenie 200
 • Jakość życia 201
 • Bibliografia 201
 • Rozdział 21
 • Zapalenie pęcherzyka żółciowego 203
 • Wstęp 203
 • Objawy kliniczne i rozpoznanie 203
 • Leczenie 204
 • Bibliografia 205
 • Literatura zalecana 205
 • Rozdział 22
 • Torbiele śluzowe pęcherzyka żółciowego 207
 • Wstęp 207
 • Patogeneza 207
 • Rozpoznanie 208
 • Leczenie 209
 • Bibliografia 210
 • Literatura zalecana 211
 • Rozdział 23
 • Przewlekłe zapalenie wątroby 213
 • Wstęp 213
 • Rozpoznanie 213
 • Leczenie 213
 • Jakość życia pacjenta i opiekuna 216
 • Bibliografia 216
 • Literatura zalecana 216
 • Rozdział 24
 • Zespolenie wrotno-oboczne 217
 • Wstęp 217
 • Rozpoznanie 217
 • Leczenie 218
 • Jakość życia 218
 • Bibliografia 219
 • Literatura zalecana 219
 • Rozdział 25
 • Zwyrodnienie tłuszczowe wątroby 221
 • Wstęp 221
 • Rozpoznanie 221
 • Leczenie 222
 • Jakość życia 224
 • Bibliografia 224
 • Literatura zalecana 224
 • Rozdział 26
 • Zapalenie dróg żółciowych u kotów 225
 • Wstęp 225
 • Rozpoznanie 226
 • Leczenie 227
 • Jakość życia 228
 • Bibliografia 229
 • Rozdział 27
 • Przewlekła choroba nerek 231
 • Wstęp 231
 • Rozpoznanie 231
 • Postępowanie 231
 • Jakość życia 234
 • Bibliografia 234
 • Rozdział 28
 • Przewlekłe zakażenia dróg moczowych 237
 • Wstęp 237
 • Postępowanie 237
 • Monitorowanie leczenia 238
 • Niepowodzenia w terapii i postępowanie przewlekłe 238
 • Leczenie profilaktyczne/zapobiegawcze 239
 • Jakość życia 240
 • Bibliografia 240
 • Rozdział 29
 • Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego u kotów 241
 • Wstęp 241
 • Rozpoznanie 242
 • Leczenie 242
 • Jakość życia 244
 • Bibliografia 244
 • Rozdział 30
 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli u psów 247
 • Wstęp 247
 • Etiologia 247
 • Rozpoznanie 247
 • Leczenie i monitorowanie 248
 • Jakość życia 249
 • Bibliografia 249
 • Rozdział 31
 • Rozstrzeń oskrzeli 251
 • Wstęp 251
 • Etiologia i klasyfikacja 251
 • Rozpoznanie 251
 • Leczenie 252
 • Jakość życia 253
 • Bibliografia 253
 • Rozdział 32
 • Śródmiąższowe choroby płuc 255
 • Wstęp 255
 • Etiologia i klasyfikacja 255
 • Rozpoznanie 255
 • Leczenie 256
 • Jakość życia 258
 • Bibliografia 258
 • Rozdział 33
 • Astma kotów 259
 • Wstęp 259
 • Rozpoznanie 259
 • Choroby współistniejące
 • i rozpoznanie różnicowe 259
 • Leczenie 261
 • Jakość życia 262
 • Bibliografia 262
 • Rozdział 34
 • Zapadanie się tchawicy 265
 • Wstęp 265
 • Rozpoznanie 265
 • Choroby współistniejące
 • i rozpoznanie różnicowe 266
 • Leczenie 266
 • Jakość życia 268
 • Bibliografia 269
 • Rozdział 35
 • Alergiczne zapalenie jamy nosowej 271
 • Wstęp 271
 • Rozpoznanie 271
 • Leczenie 272
 • Jakość życia 272
 • Bibliografia 273
 • Literatura zalecana 273
 •  
 • Część 3
 • KONIEC ŻYCIA
 • Rozdział 36
 • Opieka hospicyjna i koniec życia 277
 • Opieka hospicyjna 277
 • Potrzeby klientów 280
 • Potrzeby zwierząt 282
 • Jakość życia 284
 • Wrażliwość kulturowa 289
 • Naturalna śmierć 290
 • Umieranie z pomocą – eutanazja 290
 • Dobre umieranie 292
 • Śmierć i opieka nad ciałem 293
 • Podsumowanie 295
 • Bibliografia 296
 • Indeks 297

dane szczegółowe

Liczba stron: 336
Format: 203 x 277
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7579-718-3
Data wydania: 04 kwietnia 2019
cena detaliczna:
190,00 zł
Kup, a uzyskasz dostęp do SUPER PROMOCJI
Produkt dostępnY