Conrad A Speece

Conrad A. Speece, D.O., w 1974 r. ukończył studia w Kansas City College of Osteopathic Medicine i uzyskał certyfikat w dziedzinie medycyny rodzinnej. Prowadził wykłady poświęcone technikom napięć więzadłowo- stawowych oraz innym zagadnieniom związanym z osteopatią w Stanach Zjednoczonych, Europie, Kanadzie, Japonii i Rosji. Poza praktyką prywatną od 1983 r. jest również członkiem wydziału nauczania w Texas College of Osteopathic Medicine, gdzie uczy studentów i rezydentów, oraz profesorem zwyczajnym w Post-Graduate School of Clinical Research w A.T. Still University. Od 1975 r. dr Speece jest członkiem oraz przewodniczącym Dallas Osteopathic Study Group – organizacji zajmującej się udoskonalaniem i rozbudowywaniem metod terapii ludzkiego ciała stosowanych w osteopatii. Jest również wynalazcą – stworzył i opatentował między innymi Back-Master Lumbar and Thoracic® OMT Devices.