John E. Upledger

Dr John E. Upledger był lekarzem osteopatą, doktorem nauk ścisłych, a także członkiem Amerykańskiej Akademii Osteopatii oraz Brytyjskiego Towarzystwa Osteopatii. Specja­lizował się w manipulacjach osteopa­tycznych, terapii cranio-sacralnej, uwolnieniu somato-emocjonalnym, akupunkturze i medycynie zapobiegaw­czej. W latach 1975–1983 pracował na Uniwersytecie Stanu Michigan jako badacz kliniczny oraz profe­sor biomechaniki, gdzie nadzorował zespół anatomów, fizjologów, biofi­zyków i bioinżynierów prowadzą­cych eksperymenty nad istnieniem i wpływem układu cranio-sacralnego. W wyniku tych badań wyjaśniono jego funkcję oraz użyteczność w diagnozowaniu i leczeniu słabo rozu­mianych uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego.