Sally Swift

Sally Swift w młodości przez dziesięć lat była profesjonalnym instruktorem jeździectwa, jednak potem wybrała karierę w administracji. Do swojej pasji powróciła już po przejściu na emeryturę, czyli w wieku 62 lat. Wtedy to, będąc już dojrzałym człowiekiem z bagażem doświadczeń i wiedzą, którą do tej pory wykorzystywała tylko na własne potrzeby, zajęła się na dobre zależnościami między ciałem i umysłem człowieka a jazdą konną. Metoda dosiadu naturalnego wkrótce stała się znana na całym świecie. Sally zaczęła podróżować, nauczając technik dosiadu naturalnego. Wkrótce też założyła organizację Centered Riding Inc., w której od czasu jej powstania zostało przeszkolonych 1000 licencjonowanych instruktorów, a 800 z nich zdobyło wyższy poziom kwalifikacji.

W wieku 89 lat Sally ponownie przeszła na emeryturę. Teraz mieszka w Brattleboro i już nie podróżuje. Udziela jedynie prywatnych lekcji i prowadzi dwudniowe kliniki we współpracy ze starszym instruktorem poziomu IV — Lucile Bump — w Stajni Southmowing.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kliniki i instruktorów dosiadu naturalnego, odwiedź stronę www.centeredriding.org